2.Sınıf Hayat Bilgisi Çevremize Neler Oldu?

Öğrenmeden Önce

İnsanlar hangi davranışlarıyla yaşadıkları çevreye zarar verebilir?

Doğayı korumayarak ve düzensiz yerleşimlerle çevrelerine zarar verebilirler.

Çalışma Zamanı

-Akılsızlar ülkesinde yaşayanlar nasıl insanlarmış?
İyi yürekli insanlarmış.

-Askerlerin buldukları yeni ülke nasıl bir yermiş?
Yeşil ormanların ve yiyeceklerin olduğu bir yer bulmuşlar.

-Ülke halkı yeni yerlerinde hangi sorunları yaşamış?
Toprakları kaybolmuş ve ürün elde edememişler. Hasta olmuşlar.

-Ağaçların kesilmesi sonucunda neler olmuş?
Erozyon olmuş ve yağmurlar bitmiş.

-Çevrenin kirletilmesi sonucunda neler olmuş?
Hastalıklar ortaya çıkmış.

-Ülkenin adı niçin Güzellikler Ülkesi olarak değiştirilmiş?
Çünkü ağaç dikmişler ve çevreyi temiz tutmuşlar.

Çalışma Zamanı

Ormanları korumakla ilgili bir slogan yazınız.

Ormanı koru kendini koru

Dünyanın kalbi ormanlar

Öğrendikten Sonra

Ormanların yok edilmesiyle sel, erozyon ve hava kirliliği arasında nasıl bir ilişki vardır?

Ormanlar havayı temizlediği gibi erozyon olmasını da engeller. Suyun doğadaki döngüsünde önemli rol alır.

2.Sınıf Hayat Bilgisi Tekrar Kullanıyoruz

Öğrenmeden Önce

Kullandığınız eşyalardan hangilerini çöp kutularına
atıyorsunuz?

İşime yaramayanları ve görevini yerine getiremeyen eşyaları çöp kutularına atarım.

Öğrendikten Sonra

Hangi eşyalar geri dönüşüm kutularına atılmalıdır?

Geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir olan eşyaları geri dönüşüm kutularına atmamız gerekir.

2.Sınıf Hayat Bilgisi Bitki ve Hayvanları Koruyoruz

Öğrenmeden Önce

Çevremizde bizim dışımızda hangi canlılar yaşıyor? Bu canlıları korumak için neler yapıyorsunuz?

Çevremizde kedi ve köpek, kuş gibi canlılar yaşıyor. Hatta bitkilerde birer canlıdır. Onları korumak için saygı gösteriyorum. Çünkü onlarında yaşama hakkı var.

Çalışma Zamanı

Bitki ve hayvanları korumakla ilgili bir slogan yazınız.

Yaşama hakkına saygı göster

Onlarda yaşamalı

Çalışma Zamanı

Bitki ve hayvanları korumak için neler yapabiliriz? Listeleyerek yazınız.

 • Onları korumalıyız
 • Yaşama hakkına saygı göstermeliyiz.
 • Doğal yaşam alanlarına müdahale etmemeliyiz.
 • Onları tedavi ettirmeliyiz.
 • Onları beslemeliyiz

Öğrendikten Sonra

Çevrenizdeki bitki ve hayvanlara nasıl davranıyorsunuz?Onlara zarar verenleri nasıl uyarıyorsunuz?

Onları seviyorum ve koruyorum. Onlara zarar verenleri ise uyarıyorum. Onların doğal hayattaki yeri ve önemini anlatıyorum.

2.Sınıf Hayat Bilgisi Her Yer Tertemiz

Öğrenmeden Önce

Yaşadığımız yerin temiz veya kirli oluşu bizi nasıl etkiler?

Yaşadığımız yerin temizliği bizim için önemlidir. Temiz olması sayesinde daha sağlıklı bir hayat sürebiliriz. Kirli bir ortamda hastalıklara yakalanırız.

Fotoğraflarda sizi rahatsız eden neler var? Sizce bu çevreler niçin bu kadar kirlenmiş olabilir?

İnsanlar nedeniyle kirlenmiştir. Çevre kirliliği olan yerler göze hiç hoş gelmiyor.

Çalışma Zamanı

Aşağıdaki davranışlardan çevre kirliliğine neden olanları işaretleyiniz.

 • Fabrika bacalarından çıkan dumanlar
 • Arabaların egzozlarından çıkan gazlar.
 • Yerlere atılan çöpler

Öğrendikten Sonra

Yaşadığımız çevrenin temiz olması için bizlere hangi görev ve sorumluluklar düşmektedir?

Çevre temizliğine dikkat etmeliyiz. Çevremizde kirliliğe neden olan kişiler varsa onları uyarmalıyız.

doğadaki su
Su, doğada çeşitli hallerde dolanır. Yeryüzündeki sular, küçük damlacıklar şeklinde havaya karışır. Bu damlacıklara
su buharı denir. Yükseklere çıkan su buharı, havanın soğumasıyla tekrar yağmur, dolu ya da kara dönüşerek yeryüzüne iner.

Sizce, su doğada hangi hallerde bulunur?

Su doğamızda katı, sıvı ve gaz olarak üç halde bulunabilir. Göllerdeki su sıvıdır, kutuplardaki buzlar katı haldeki sudur. Aynı zamanda havadaki su buharı gaz halindedir.

1. Suyun doğadaki dolaşımını anlatan bir öykü yazıp resimleyiniz.

Ben bir Su damlasıyım

Dünyayı dolaşan ve gökyüzünde uçuşan bir suyum ben. Rüzgarla birlikte ihtiyaç olan yerlere giden ve yeniden su damlasına dönüşerek yere düşen bir su damlasıyım artık. Toprağa hayat verip, bitkilerin büyümesini sağladıktan sonra yeniden gökyüzüne buharlaşarak gidiyorum.

Uzun yolculuklar sonrasında kar tanelerine dönüşerek yine yer yüzüne düşüyorum. İşte benim hayatım budur ya senin ki?

Dileyen arkadaşlar şuradaki öyküleri de kullanabilir. Burada

2. Aşağıda verilen maddeleri hâllerine göre uygun renge boyayınız.

katı==>makas, buz, cam, taş, kalem
sıvı==>yağmur, meyve suyu
gaz==>sıvı, buhar

Millî bayramlarımızı niçin coşkuyla kutlarız?Milli bayramlarımız bizim milltimize ve toplumumuza ait olan bayramlardır. Birliğimizi ve beraberliğimizi korumak ve güçlendirmek adına önemlidirler. Her bayramın anlam ve önemi vardır. Bugünleri hatırlamak, anlam ve önemini gelecek nesillere aktarmak için milli bayramlarımızı kutlarız.

1. Bayram hazırlıkları sırasında yaptığınız bir etkinliği resimleyiniz. Bu etkinlik sırasındaki duygularınızı bir cümle ile ifade ediniz.

bayrak

Bayram hazırlıkları çerçevesinde sınıfımızı ve okulumuzu bayraklarla süsledik. Tüm bunları yaparken çok mutlu oldum ve heyecanlandım. İyi ki bu bayramlar var.

2. Bayram günlerinde hangi duygular içinde olduğunuzu yazınız. Bugünlerdeki yüz ifadenizi çiziniz.

Bayram günlerinde genelde mutlu ve heyecanlı oluyorum. Çünkü çevremizin bayraklarla süslenmesi çok güzel bir şey. Ailemizin ve büyüklerimizin bizleri izlemeye gelmesi, bizleri heyecanlandırıyor.

Sizce bir lider nasıl davranmalıdır?İyi bir liderin çevresindeki kişilere örnek olması ve güvenilir olması gerekir. Herkese karşı eşit mesafede olmalıdır ve adaletle davranmalıdır. Bir liderin en önemli özelliği bence ileri görüşlü olması gerekir.

1. Atatürk’ün hizmetlerini anlatan bir poster oluşturma çalışması yapınız.

Bu çalışmada yapmanız gereken Atatürk inkılaplarını gösteren resimler çizmektir.

2. Türk toplumuna liderlik yapmış birisini seçiniz. Seçtiğiniz kişiyle ilgili büyüklerinizden bilgi alınız. Aşağıdaki çalışmayı yapınız.

Adı ve soyadı: Mustafa Kemal Atatürk

Çalıştığı alan (sanat, spor, bilim vb.):Siyaset

Eğitimi: Askeri Okul

Türk toplumuna katkıları: Ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasını sağladığı gibi, yaptığı ilke ve inkılaplar ile modern bir yönetim sistemini bizlere armağan etti.

Başka bir örnek

Adı ve soyadı: Fazıl Say

Çalıştığı alan (sanat, spor, bilim vb.): Müzik

Eğitimi: Konservatuar

Türk toplumuna katkıları: Piyano ile yaptığı müzikler sayesinde insanların ilgisini sanata çekmeyi başarmıştır. Ayrıca ülkemizin dünyada tanınmasına büyük katkı sağlamıştır.

Çevrenizde koruma altına alınmış tarihi evler ya da eşyalar var mı? Bunların neden korunma altına alındığını araştırınız.

Bizim oturduğumuz çevrede böyle bir yapı yok. Ama Bursa Cumalıkızık Köyü’nün koruma altında olduğunu gittimizde öğrendim. Çok eski yapılar olduğu ve kültürel bir miras olarak görüldüğü için koruma altına alınmışlar.

Müzelerden ve tarihi mekanlardan nasıl yararlanılır? Açıklayınız

Müzelerde yer alan eski yapılar ve eşyalar geçmişte yaşayan insanların neler kullandıklarını, nasıl bir yaşam sürdükleri hakkında bize bilgi verir. Tarihi mekanlar ise eski zamanlardaki yapılar hakkında bilgi verir.

eski ve yeni etkinliği

ÇALIŞALIM

İnsanlar neden müzelere giderler?

Geçmişte yaşayan insanların nasıl bir yaşam sürdükleri hakkında bilgi edinmek, tarihini öğrenmek için müzelere giderler.

Müzelerde, günlük hayatta kullandığımız hangi eşyaların benzerleri vardır?

Eskiden kullanılan kap ve kacaklar artık günümüzde yerini tabak ve tencerelere bırakmıştır. Kullanım amacı aynı olan bu eşyalar birbirlerine çok benzerler.

Müze ve tarihi mekanlara yaptığımız gezilerde neler öğrenebiliriz?

Eskiden yaşayan insanların hangi eşyaları kullandığı, nasıl bir yaşam sürdükleri hakkında bilgiler öğrenebiliriz.

Tarihi mekanlar neden korunmalıdır?

Çünkü bu mekanlar gelecek nesillere de bilgi verebilir. Sonraki nesiller atalarının nasıl bir yaşam sürdüklerini öğrenmek isteyeceklerdir. Onlara en güzel şekilde teslim etmeliyiz.

Bir yerde yalnız yaşamak zorunda kaldığınızda, hangi sorunları yaşayabilirsiniz? Düşününüz

Yalnız yaşamak zorunda kalırsak tüm  işlerimizi kendimiz görmek zorunda kalırız. Bugün bizler birçok ürünü bizim için yapılmış kişilerden hazır olarak satın alırız. Ancak yalnız olduğumuzda hepsini kendimiz yapmak zorunda kalırız.

Birey, toplum ve çevre arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir örnek vererek açıklayınız.

Çevremizde birçok karşılıklı bağımlılık örneği görülmektedir. Örnek vermek gerekirse insanların saçları sürekli uzar. Biz bunları kendimiz kesmek yerine kuaföre kestiririz ve bunun için bir ücret öderiz. Oda aldığı bu ücret ile kendi ihtiyaçlarını karşılar. Belki de bizim babamızın çalıştığı fabrikanın ürettiği bir ürünü satın alır.

Yediğimiz ekmeği düşününüz. Soframıza gelene kadar geçirdiği aşamaları listeleyiniz. Bu aşamalarda kimlerin katkıları olduğunu açıklayınız. İstediğiniz bir aşamanın resmini yapınız.

Aşamalar
Buğdayın ekilmesi
Hasat edilip un haline getirilmesi
Undan hamur elde edilmesi
Fırında ekmek yapılması
Katkısı olanlar
Çiftçi
Uncu
Fırıncı
Oduncu

Doğal afetler insan yaşamını nasıl etkiler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Doğal afetler insan yaşamı ile doğrudan etkileşim içindedir. Başımıza gelebilecek doğal afetler nedeniyle yaşamımız sekteye uğrar. Maddi ve manevi sorunlar yaşarız.

Doğal afetlerden birini seçiniz. Bu doğal afetin zararlı etkilerinden korunabilmek için çözüm yolları üretiniz. Ürettiğiniz çözüm yollarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Doğal afetlerden sel riskini seçtim. Bu afetten korunabilmek için yapmamız gerekenler ise şunlardır;

 • Evlerimizi dere yataklarından uzak yerlere yapmalıyız.
 • Dere yataklarını temiz tutmalıyız.
 • Su kaynaklarını korumalı ve onların yapısını değiştirmemeliyiz.

ÇALIŞALIM

Aşağıdaki resimlerde, ülkemizde yaşanan doğal afetlerden örnekler verilmiştir. Bu doğal afetlerin zararlı etkilerini azaltmak ve bu etkilerden korunmak için belirlediğiniz çözüm önerilerinizi resimlerin altındaki bölüme yazınız.

Deprem: Sağlam binalar yapmalı, deprem esnasında nasıl davranacağımızı öğrenmeliyiz. Deprem çantası hazırlamalıyız.

Sel: Sel baskınlarını önlemek için alt yapı sistemlerini temiz tutmalı, dere yataklarının bakımlarını yapmalıyız. Evlerimizi yüksek yerlere kurmalıyız.

Yangın: Yangından korunmak için yangın esnasında nasıl davranılması gerektiğini öğrenmeliyiz. Yangın anında yapılması gerekenleri önceden bilmeliyiz.

Çığ: Çığ felaketinden korunmak için bu bölgelerden uzak yerlerde bulunmalıyız. Arazinin ağçlandırılmasına ve yerleşim yeri olarak kullanılmamasına dikkat etmeliyiz.